Tirkšlių Juozo Vitkaus–Kazimieraičio pagrindinė mokykla

Planavimo dokumentai


ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŽEMALĖS PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE TVARKOS APRAŠAS.

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos planas

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaita 

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus -Kazimieraičio pagrindinės mokyklos vadovo 2021 metų veiklos ataskaita

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje mokykloje politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (Pranešimo, skundo FORMA priedas Nr. 1)

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos nuostatai, patvirtinti 2021 m.

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2020-2022 metų strateginis planas

Įsakymas dėl pritarimo Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2020-2022 metų strateginiam planui

Įsakymas dėl Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2020-2022 metų strateginio plano patvirtinimo

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos veiklos planas 2020-2021 m.m.

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą

V-372_RedakcijaNr_1_del mokymosi nuotoliu budu_

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus–Kazimieraičio pagrindinės mokyklos nuostatai

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinės mokyklos veiklos planas 2019-2020 m.m.

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2019-2020 m.m. ir 2020 -2021 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokyklos ugdymo planas

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus–Kazimieraičio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašas 2019-10-11

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos mokytojų tarybos posėdžių planas 2018-2019 m.m.

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos veiklų, pedagoginės pagalbos, darbo priežiūros planas-grafikas 2018-2019 m.m. spalio mėn.

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio, pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programų mokyklos ugdymo planas

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2017-2019 m. strateginis planas

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos metodinės tarybos veiklos planas 2018-2019 m.m.

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos popamokinės veiklos planas 2018-2019 m.m. 1 pusmečiui

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos prioritetai 2018-2019 m.m.

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašas 2019-10-11

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (rūpintojais, globėjais) ir jų informavimo tvarkos aprašas

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos programa 2018-2019 m.m.

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018-2019 m.m.

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos veiklos planas 2018-2019 m.m.

Į viršų