2 % parama ir panauda

 


Aktualūs pakeitimai skiriant pajamų mokesčio dalį paramai:

Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

  • Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.);

  • Politinėms partijoms — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.);

  • Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.).

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. Jau dabar labai svarbu, kad popierinius prašymus teikiantys gyventojai išbandytų e. būdą ir įgustų teikti prašymus per EDS.

Jūsų pervestos 1,2 % pajamų mokesčio lėšos padeda gerinti besimokančiųjų mokykloje mokymo(si) aplinką, skatina jų kultūrinę – pažintinę veiklą, suteikia galimybių stiprinti mokomąją bazę, kas užtikrina mokymo(si) kokybę.

Jums nutarus 1,2 % savo pajamų mokesčio skirti mūsų mokyklai,
galite padaryti tai sekančiu būdu:

FR 0512 formą galima užpildyti kompiuteriu ir, prisijungus prie VMI svetainės deklaravimo sistemos:http://deklaravimas.vmi.lt  
įkelti – internetu perduoti –  jūsų jau užpildytą formą.

Atkreipiame dėmesį, kad:
a) prašymą privalu pildyti didžiosiomis raidėmis;
b) 16 skiltyje reikia nurodyti kiek procentų (iki 1,2 %) ketinate pervesti paramai.

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos  rekvizitai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas)  190176839

Paramos gavėjo pavadinimas:  Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla

Buveinės adresas: Mažeikių r. Tirkšlių miestelis Mokyklos g. 8, Jei iškiltų klausimų, prašome teirautis tel. +370 443 48265

Primename:

Prašymą valstybinei mokesčių inspekcijai reikia pateikti
iki 2020 m. gegužės 1 d.
Užpildytus prašymus siųskite internetu arba nuneškite į mokesčių inspekciją.


2017 m. parama, panauda

Gauta 2% paramos 2017-11-07 iš viso 761,97 Eur.

Išleista iš viso: 250,71 Eur.

Likutis 2018-01-01: 511,26 Eur.

2018 m. parama iš kitų šaltinių

2018 m. birželio 20 d. gauta parama iš uab „Mažeikių šilumos tinklai“ 250,00 Eur.

2019 m. parama, panauda

Likutis 2019-01-01 – 558,89 €

Gauta 2% paramos – 752,26 €

Išleista iš viso – 678,00 € prekėms

Likutis 2019-12-31 – 633 €.

2019 m. parama iš kitų šaltinių

Gauta parama iš UAB „Traslandijos transportas“ – 200 €.