OLWEUS patyčių prevencijos programa

 

                Nuo 2018 metų mūsų mokykloje yra įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa. Šia programa siekiame sumažinti patyčias tarp mokinių, užkirsti kelią naujų patyčių atsiradimui ir gerinti mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius. 2 metus visa mokyklos bendruomenė mokėsi, analizavo ir sistemingai vykdė veiklas, kad būtų įgyvendinti išsikelti tikslai.
Nuo 2020 m. mokykloje vykdoma Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS), kurios tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. Sistemingai vykdoma programa duoda akivaizdžią naudą mokyklos bendruomenei, jos sutelktumui- į patyčias yra reaguojama nedelsiant. Pastebima, kad mokyklos aplinka tampa vis saugesnė ir patrauklesnė. Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.
2022 m. gegužės 17 d. mokykloje vyko Olweus patyčių prevencijos programos nuotolinis auditas. Jo tikslas – nustatyti, ar vykdomos veiklos ir gauti rezultatai atitinka reikalavimus, keliamus sertifikuotai Olweus programos mokyklai. Audito metu mokykla dokumentais patvirtino, kad laikosi Olweus programos standarto reikalavimų, ir yra pripažįstama OLWEUS mokykla 2022-2023 ir 2023-2024 mokslo metams.
Soc. pedagogė Vaida
 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS MAŽEIKIŲ R.TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS –KAZIMIERAIČIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

 

        Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: sukurti saugią aplinką bei išmokyti mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Kas yra patyčios?

Nuolatinis fizinės ir psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti.

Trys elgesio kriterijai:

 1. Agresyvus – tyčinis, ketinant užgauti ar įskaudinti.
 2. Pasikartojantis – 2-3 kartus per mėnesį ar dažniau, tęsiasi ilgą laiką.
 3. Jėgos persvara – skriaudėjas psichologiškai ar fiziškai stipresnis ir skriaudžiamasis negali apsiginti.

Patyčių priežastys:

 • Įgimtos savybės.
 • Tėvų reagavimas: meilės, šilumos stoka.
 • Tėvų pažeminimas ir fizinės bausmės.
 • Tėvų priežiūros ir tvirtų elgesio ribų stoka.
 • Nepastovi, išplėsta šeimos struktūra, nenustatyta tvarka.

Smurtinis elgesys žiniasklaidoje ir kompiuteriniuose žaidimuose.

Olweus programos patirtis pasaulyje:

 • Sukurta Skandinavijoje profesoriaus Dan Olweus.
 • Paremta daugiau nei 35 metus trunkančiais tyrimais.
 • Įgyvendinama ne tik Norvegijoje, bet ir visame pasaulyje – Airijoje, Anglijoje, Australijoje, Japonijoje, JAV, Olandijoje, Švedijoje, Vokietijoje.
 • Pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa.
 • Programos įvertinimai rodo, kad po 1,5 metų Programoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje sumažėjo:
 1. Patyčių mastas.
 2. Mokinių muštynės, vogimas, chuliganiškas elgesys.
 3. Pagerėjo tvarka klasėse.
 4. Pasikeitė požiūris į mokyklą.

 

Kodėl reikalinga programa?

 • Didžiulės ilgalaikės pasekmės:
 1. Aukoms: pažeminimas, depresija, baimė, savęs nuvertinimas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, smurtinės reakcijos.
 2. Skriaudėjams: neretai tampa nusikaltėliais – vagia, chuliganiškai elgiasi, vartoja alkoholį.
 3. Mokyklos sistemai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi.
 • Reikalinga ilgalaikė programa, kuri įtrauktų visą mokyklos bendruomenę, ne vien mokytojus.
 • Programa, kuri būtų taikoma visiems mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

Olweus programa mokykloje

 • 2018-2019m. m. pradėta įgyvendinti Olweus patyčių prevencinė programa.
 • Veiklos (priemonės), skirtos daugiausia suaugusiems (mokyklos personalas supažindinamas su programa).
 • Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas į jas tinkamai reaguoti.
 • Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčių, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.
 • Mokykloje yra susitarta dėl nepriimtino elgesio teisingų ir tvirtų ribų: vedamos klasės valandėlės, nustatytos mokyklos ir klasės elgesio taisyklės.

Olweus programos  diegimas mokykloje:

 • Padeda išlaikyti mokykloje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus;
 • Sudaro prielaidas pasinaudoti mokyklos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu;
 • Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją;
 • Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje;
 • Padeda telkti mokyklos bendruomenę imantis veiksmų kovai prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.

 

Taisyklės, nukreiptos prieš patyčias 

 1. Mes nesityčiosime iš kitų.
 2. Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti.
 3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti.
 4. Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje ir/arba namuose.