Projektai


Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus–Kazimieraičio pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.  75 % finansavimą (44606,25 Eur.) skiria APVA (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra) ir 25 % finansavimą (4868,75 Eur.) – Mažeikių rajono savivaldybė.


Pastaraisiais metais išpopuliarėjus socialiniams tinklams, kuriuose vyrauja tobulo gyvenimo iliuzija, vaikams kyla vis daugiau emocinės ir fizinės sveikatos iššūkių. Anot psichologų, viešai demonstruojama geroji gyvenimo pusė vaikams sustiprina nepasitikėjimą savimi, sunku atskirti realybę nuo virtualios, sukuriama iliuzija, kad tik socialiniuose tinkluose populiarūs žmonės yra sėkmingi, mokyklose gimsta vis daugiau patyčių. Iš to seka ir kiti iššūkiai: nuolatinis neužtikrintumas, pagal ką besiformuojančiai asmenybei vertinti save, kaip savimi tikėti, kaip valdyti kylančias sunkias emocijas (liūdesį, nepasitikėjimą, pyktį), kuo vadovautis. Siekiant padėti moksleiviams lengviau suvokti save, atskirti, kas yra tikra, padėti nepasimesti vizualiai tobulame pasaulyje, bus organizuojami renginiai mokyklose, kuriuose pagal numatytas temas su vaikais įvairią problematiką aptartų profesionalūs lektoriai. Taip pat numatoma diskusijų bei aktyvaus protinio ir fizinio aktyvumo erdves integruoti į Laisvės pikniką.

Vykdytojas

VšĮ Laisvės TV

Priemonė

Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje

Prioritetas

8 prioritetas. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

 

Projekto numeris

 08.4.2-ESFA-K-629-02-0022  

Projekto pavadinimas

Kartu

Projekto vertė: 199.866,47 EUR

Finansavimo suma: 162.671,32 EUR


Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis“.

Naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

http://www.vedlys.smm.lt/


Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno įrengimas“ pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės Vakarų Lietuvos Vietos Veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2).

Bendra vietos projekto vertė 61 011,88 Eurų.  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos sudaro 41 488,50 Eur.,  Lietuvos Respublikos valstybės  biudžeto lėšos 7 321,00 Eur.,  ir  Mažeikių rajono savivaldybės skiriamos lėšos   12 202,38 eurų .

              Projekto tikslas  – gerinti Tirkšlių miestelio mažąją infrastruktūrą, susijusią su laisvalaikio ir sporto veikla.

             Projekto uždavinys – pastatyti viešojo naudojimo sporto aikštyną Mažeikių r. Tirkšlių Juozo  Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinės mokyklos teritorijoje.

             Įgyvendinus projektą bus pagerinta laisvalaikiui ir sporto veiklai skirta infrastruktūra, kurioje bus ne tik sudarytos sąlygos bendruomenės narių individualiai laisvalaikio ir sportinei veiklai, bet taip pat pastoviai organizuojami renginiai, kurių metu bus puoselėjami ir populiarinami tradiciniai sportiniai žaidimai, kurie yra sporto paveldo objektas, o sportas yra bendros kultūros dalis.

            Mažeikių r. Tirkšlių Juozo  Vitkaus – Kazimieraičio  pagrindinės mokyklos teritorijoje (žemės sklypo unikalus Nr.4400-2215-7144) bus įrengtas viešo naudojimo sporto aikštynas (asfaltbetonio danga (613 kv. m.), sporto aikštelė ( 424 kv. m.), padengta gumos granulių danga, vielos tinklo tvora (101 m.) 4 suoliukai, 5 treniruokliai ant betoninių trinkelių dangos (42 kv.m) .

            Žemės sklypą kurio teritorijoje bus statomas aikštynas, pareiškėjas valdo panaudos pagrindais. Panaudos sutartis užregistruota VĮ Registrų centras ir galioja iki 2079-01-09,sutartyje numatyta investicijų į žemę galimybė.

            Projektas įgyvendinamas su partneriais – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Mažeikių rajono savivaldybės Tirkšlių seniūnijos bendruomene.