Administracija

MARIUS VILIMAS – Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos direktorius.

Mokyklos direktoriaus CV

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos direktoriaus Mariaus Vilimo metų veiklos ataskaita 2019-01-04

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2020 m. veiklos planas

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos plano vykdymo ataskaita

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos plano vykdymo ataskaita

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos planas


IRENA KLEMENIENĖ – Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui.
 Rusų klb. mokytoja-metodininkė

Gimė 1958 m. Sausio 2 d. Dirvonėnų k. Telšių rajone.

1979 m. paskirta dirbti Mažeikių rajono Tirkšlių vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytoja

Nuo 1986 m. rugsėjo 1-osios – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šeimyninė padėtis: ištekėjusi, sutuoktinis Vytautas, dukros – Vika ir Eglė, sūnus – Vytautas