Darbo grupės


Mokyklos Taryba 2020-2021 m.m.

ILONA ŠAKINIENĖ – bibliotekos vadovė, ankstyvojo anglų kalbos ugdymo mokytoja
STASYS PAULIUKAS – technologijų mokytojas
JURGA VAIŠVILIENĖ – logopedė


Darbo taryba

NIJOLĖ SONGAILIENĖ – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (Darbo tarybos pirmininkė)

DAIVA JUŠKAITĖ – geografijos mokytoja

SIGITAS BUDRECKAS – IT mokytojas


Metodinė Taryba 2020-2021 m.m.

IRENA KLEMENIENĖ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

REGINA DIMSKIENĖ – pradinių klasių mokytoja

GRAŽINA MIŠUTIENĖ – matematikos mokytoja

ALBINA LIUTKUVIENĖ – užsienio kalbos (anglų) mokytoja

VILMA POCEVIČIENĖ – biologijos mokytoja

JURGITA JONUŠIENĖ – istorijos mokytoja

RENOLDAS DŽIAUGYS – kūno kultūros mokytojas


Vaiko gerovės komisija 2020-2021 m.m.

IRENA KLEMENIENĖ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

VAIDA TENIENĖ – soc. pedagogė

SANTA VAIČIUVIENĖ – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

JURGA VAIŠVILIENĖ – logopedė

RASA INTIENĖ – pradinių klasių mokytoja

SIGITA KATEIVIENĖ – ugdymo karjerai koordinatorė

EGLĖ GIEDRAITĖ – psichologo asistentė


Mokyklos veiklos planavimo grupė 2020-2021 m.m.

MARIUS VILIMAS – mokyklos direktorius

IRENA KLEMENIENĖ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

SANTA VAIČIUVIENĖ – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

JURGA VAIŠVILIENĖ – logopedė

VAIDA TENIENĖ – soc. pedagogė

ILONA ŠAKINIENĖ – bibliotekos vadovė, ankstyvojo anglų kalbos ugdymo mokytoja

EGLĖ GIEDRAITĖ – psichologo asistentė

SIGITA KATEIVIENĖ – ugdymo karjerai koordinatorė

VILMA POCEVIČIENĖ – biologijos mokytoja


Atestacijos komisija 2020-2021 m.m.

IRENA KLEMENIENĖ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

RASA INTIENĖ – pradinių klasių mokytoja

JURGA VAIŠVILIENĖ – logopedė

STASYS PAULIUKAS – technologijų mokytojas

VILMA POCEVIČIENĖ – biologijos mokytoja


Etikos komisija 2020-2021 m.m.

EUGENIJA GERASIMAVIČIENĖ – pradinių klasių mokytoja

RENOLDAS DŽIAUGYS – kūno kultūros mokytojas

DAIVA VARAPNICKIENĖ – užsienio kalbos (anglų) mokytoja


Renginių organizavimo darbo grupė 2020-2021 m.m.

VIRGINIJA LETUKIENĖ – muzikos mokytoja

SONATA GALINIENĖ – šokių mokytoja

EDITA BALTRUŠAITIENĖ – dailės mokytoja

REGINA DIMSKIENĖ – pradinių klasių mokytoja

ROMANA ZONYTĖ – pradinių klasių mokytoja

ANGELIJA KUBILIENĖ – lietuvių kalbos mokytoja

JURGITA JONUŠIENĖ – istorijos mokytoja

RENOLDAS DŽIAUGYS – kūno kultūros mokytojas


Grupė, atsakinga už mokinių lankomumą 2020-2021 m.m.

BIRUTĖ KEKYTĖ – pradinių klasių mokytoja

ILONA ŠAKINIENĖ – bibliotekos vadovė, ankstyvojo anglų kalbos ugdymo mokytoja

VAIDA TENIENĖ – soc. pedagogė

VILMA POCEVIČIENĖ – biologijos mokytoja


Grupė atsakinga už mokinių pažangumą 2020-2021 m.m.

IRENA KLEMENIENĖ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

EUGENIJA GERASIMAVIČIENĖ – pradinių klasių mokytoja

GRAŽINA MIŠUTIENĖ – matematikos mokytoja

NIJOLĖ SONGAILIENĖ – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja


Grupė, stiprinanti sveikatą 2020-2021 m.m.

SANTA VAIČIUVIENĖ – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

RENOLDAS DŽIAUGYS – kūno kultūros mokytojas

TOMAS JONAUSKAS – kūno kultūros mokytojas

RASA INTIENĖ – pradinių klasių mokytoja

VILMA POCEVIČIENĖ – biologijos mokytoja

DAIVA JUŠKAITĖ – geografijos mokytoja

SONATA GALINIENĖ – šokių mokytoja