Teisinė informacija

Teisinė forma
Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus–Kazimieraičio progimnazija
Mokyklos g. 8, Tirkšliai, Mažeikių r. LT-89328
Kodas: 190176839
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Duomenys apie progimnaziją kaupiami juridinių asmenų registre
Direktorė: Dovilė Budreckienė
Teisės aktai
Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nutarimais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.
Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
Geros mokyklos koncepcija
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų aprašas
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika
MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO MODELIO SANDARA Pedagogams
MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO MODELIO SCHEMA Pedagogams
Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti:
LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje
Svarbi informacija tėvams
Teisės aktų projektai
Tyrimai ir analizės
Teisės aktų pažeidimai
Teisinio reguliavimo stebėsena