Tirkšlių Juozo Vitkaus–Kazimieraičio pagrindinė mokykla

Veikla

Pradinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Neformalus ugdymas
Nuotolinis ugdymas
Švietimo pagalba
Ugdymas karjerai
Pailgintos dienos grupė
Biblioteka ir skaitykla
Maitinimas
Pavėžėjimas
Į viršų