Pagrindinis ugdymas


UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS V – X KLASĖSE 2020-2021 m. m.

Mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. birželio 23  d.

Ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi  2021 birželio 23 d.

Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

I pusmetis: 2020 rugsėjo 1 d – 2021 m. sausio 31d.

II pusmetis: 2021 vasario 1 d.– 2021 birželio 23 d.

Vienų mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 37 savaitės

 

Mokslo metų trukmė -185 ugdymosi dienos

(Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.)

Atostogų trukmė 2020–2021 mokslo metais:

Atostogos Trukmė
Rudens 2020-10-26–2020-10-30   
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23–2021-01-05   
Žiemos 2021-02-15–2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06–2021-04-09    

___________________________________

PRITARTA:

Mokyklos tarybos posėdžio

protokolas 2020-06-16 Nr. 3