Pradinis ugdymas


UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS I – IV KLASĖSE 2019-2020, 2020-2021 m. m.

Mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. birželio 09 d.

Ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi  2020 birželio 9 d.

Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

 

I pusmetis: 2019 rugsėjo 2 d – 2020 m. sausio 31d.

II pusmetis: 2020 vasario 3 d.– 2020 birželio 9 d.

Vienų mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės

 

Mokslo metų trukmė -175 ugdymosi dienos

(Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.)

Atostogų trukmė 2019–2020 mokslo metais:

Atostogos Trukmė
Rudens 2019-10-28–2019-10-31   
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23–2020-01-03   
Žiemos 2020-02-17–2020-02-21
Pavasario (velykų) 2020-04-14–2020-04-17    

Atostogų trukmė 2020–2021 mokslo metais:

Atostogos Trukmė
Rudens 2020-10-26–2020-10-30   
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23–2021-01-05   
Žiemos 2021-02-15–2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06–2021-04-09    

___________________________________

PRITARTA:

Mokyklos tarybos posėdžio

protokolas 2019-08-30 Nr. 5


I – IV klasių kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė 2019-2020 m. m.

Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai (toliau – pažintinė veikla) per mokslo metus skiriama 7 dienos, atsižvelgiama į Bendrojoje programoje numatytą turinį, mokinių mokymosi poreikius bei vykdymo būdus. Pažintinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, edukacinėse išvykose, atviroje gamtoje, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir kt Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas Data Dienų skaičius
1. Diena skirta Žemaitijos metams Rugsėjis 1
2. Muziejų diena. (Kultūros paso edukacinės programos.) Spalis-lapkritis 1
3. Etnokultūrinė diena: Adventas, Kalėdos. Gruodis 1
4. Gamtosaugos diena Kovas 1
5. Meninės saviraiškos ir kūrybos diena Gegužė 1
6. Žygio ir sporto diena. Birželis 1
7. Ekskursijų, išvykų diena. Birželis 1

__________________________________

PRITARTA:

Mokytojų tarybos posėdis,

Protokolas 2019-08-30, Nr. 5