Mokyklos pavadinimas

 

Juozas Vitkus-Kazimieraitis (1901-1946)

     Iki šiol Tirkšliuose, J.Janonio g.5, tebestovi namas, kuriame prabėgo pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus Kazimieraičio vaikystė. Tėvai Juozas ir Marija Vitkai turėjo šešetą vaikų. Antrasis-Juozas gimė 1901 m. gruodžio 10 d. Mažeikių apskrities Skuodo valsčiaus Ketūnų kaime. Vaikystė prabėgo Tirkšliuose, čia baigė ir pradžios mokyklą. Gimnazija-Telšiuose, Karo mokykla-Kaune, kur mokėsi kartu su Steponu Dariumi-būsimuoju Atlanto nugalėtoju. Baigus Karo mokyklą, visas Juozo Vitkaus gyvenimas siejasi su kariuomene. 1929 m. įstojo į Briuselio karo akademiją, kurią baigė 1934 m. gaudamas karo inžinieriaus diplomą. 1938 m., suteikus pulkininko leitenanto laipsnį, pakviestas dirbti Kauno karo mokyklos rektoriumi, kuriuo buvo iki 1940 m. rudens, kai mokykla buvo išformuota, o J.Vitkus perkeltas į Vilnių. Pasitraukęs iš Raudonosios armijos, bandė atkurti Lietuvos kariuomenę, o 1942 m. pavasarį – pagrindinę Lietuvos fronto karinę organizaciją „Kęstutis“. Bendradarbiavo pagrindinėje spaudoje. 1945 m. Dzūkijos miškų partizanų gretose priėmė Kazimieraičio slapyvardį. Žuvo 1946 m. liepos 2 d. Kur palaidotas, nežinoma. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, kovotojo už laisvę nuopelnai deramai įvertinti 1997 m. lapkričio 20 d. LR Prezidento dekretu Juozas Vitkus-Kazimieraitis apdovanotas Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordinu, jo vardu pavadintas atskiras inžinerijos batalionas Kaune, gatvės.

                      Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Mažeikių r. savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-371 Tirkšlių vidurinė pertvarkyta ir pavadinta Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindine mokykla.