Žemalės pradinio ugdymo skyrius

Planavimo dokumentai
Atlyginimo už vaikų išlaikymą Žemalės pradinio ugdymo skyriuje, įgyvendinančiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas
Ugdymo programos
Ikimokyklinio ugdymo programa (2-4 m. vaikai)
Priešmokyklinio ugdymo programa (5-6 m. vaikai)
Pradinio ugdymo programa (1-4 kl.)
Žemalės pradinio ugdymo skyriaus pedagogai
Laivienė DianaIkimokyklinis ugdymas
Tamulienė AstaIkimokyklinis ugdymas
Druskinienė AušraPriešmokyklinis ugdymas
Lileikienė VirginijaPradinis ugdymas (1-4 kl.)
Kvedarienė IrenaPradinis ugdymas (1-4 kl.)
Letukienė VirginijaPradinis ugdymas (1-4 kl.)
Varapnickienė DaivaPradinis ugdymas (1-4 kl.)

Informacija atnaujinama