Vizija, misija, vertybės, prioritetai

MOKYKLOS VIZIJA

Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio progimnazija – bendruomeniška, saugi, vertę kurianti progimnazija, kurioje kiekvienam sudarytos galimybės asmenybinei ūgčiai ir mokymosi sėkmei.  

 MISIJA

Teikti kokybišką, individualius vaiko gebėjimus atitinkantį, ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį pirmos dalies ugdymą, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos. 

VERTYBĖS

Kiekvieno mokinio unikalumas.

Empatiškos ir tolerantiškos asmenybės ugdymas.

Bendruomeniškumas.

Tautinės ir pilietinės kultūros puoselėjimas.

Saugios mokymosi aplinkos kūrimas.

Pagarbus santykis su gamta – tvarumo ugdymas.

MOKYKLOS PRIORITETAI

Ugdymo(si) kokybės tobulinimas.

Saugios ir inovatyvios progimnazijos aplinkos kūrimas.

FILOSOFIJA

Mokydami kitus mokomės patys. Seneka.